NEVIB BEDRIJFSBEZOEK KOBOUT EN ALV-MEETING MET SPREKER GROOT SUCCESS

01-12-2022 Geschreven door

NEVIB bedrijfsbezoek Kobout en ALV-meeting met spreker groot succes !! 

Op 30 november 2022 kwamen NEVIB lid-firma’s bijeen bij lid-firma Kobout in Hendrik-Ido-Ambacht voor een bedrijfsbezoek, ledenvergadering met spreker, en een netwerkborrel. De bijeenkomst startte met een uitgebreide rondleiding bij Kobout (www.kobout.nl). Bij Kobout werken de ong. 100 medewerkers elke dag niet alleen aan metaalbewerking, lubrication, assemblage, logistiek, maar ook aan fasteners, die vervolgens geleverd worden aan handel, industrie bouw, en export. Met ruim 25.000 typen fasteners op voorraad, 13.300 m² magazijnen en een onlangs vernieuwd logistiek proces bedient zij haar groeiende klantenkring. En Kobout werkt duurzaam en sociaal: enkele voorbeelden zijn de actieve recycling van verpakkingen, en de nauwe samenwerking met instellingen voor tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Na de rondleiding was er de statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering). De vergadering besprak de 2022 activiteiten. In februari trad de EU anti-dumping heffing op staal fasteners uit China (procedure AD 676) in werking. Dankzij onze lobby in 2021 was er geen terugwerkende kracht, en waren er geen voorlopige heffingen. Ook waren NEVIB bestuurders in mei aanwezig bij het grote EFDA congres in Madrid.

Keynote spreker van de dag was Mr Kees van Oosten,. Onder de heading “Uitdagingen handelspolitieke maatregelen van de Europese Unie”, besprak dhr. van Oosten een aantal uitdagingen die de importeurs de komende tijd kunnen verwachten. Er lopen nog enkele rechtszaken betreffende de vorige AD-procedure (2009-2016) bij het EU-Hof. Van Oosten sprak ook over het recente verbod op invoer van o.a. staal en fasteners uit Rusland, en op het komende verbod op produkten waarin Russisch staal/fasteners is verwerkt  Ook genoemd werd het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) zal de koolstofprijs tussen EU-producten en ingevoerde producten gelijk moeten trekken als volgt: EU-importeurs kopen koolstofcertificaten die overeenstemmen met de koolstofprijs die zou zijn betaald als de goederen volgens de EU-regels voor koolstofbeprijzing waren geproduceerd. Als een producent van buiten de EU daarentegen kan aantonen dat hij al een prijs heeft betaald voor de koolstof die wordt gebruikt bij de productie van de ingevoerde goederen in een derde land, kunnen de overeenkomstige kosten voor de EU-importeur volledig in mindering worden gebracht. Van Oosten wees ook op de EU Supply Chain Wet (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Dit is een EU voorstel voor wetgeving met verplichtingen voor ondernemers door de hele supply chain heen, om meer duurzamer te ondernemen, met aandacht voor mensenrechten zoals verbod kinderarbeid, gedwongen arbeid/slavernij, milieuaspecten, enz.   Op het 2023 werkprogramma staan o.a. monitoring van de antidumping-heffing/ publieke Eurostat invoerdata, Rusland, CMAB, viering 10-jaar bestaan NEVIB, enz.

Na afloop van de meeting was er de traditionele NEVIB networking borrel. NEVIB dankt Kobout voor een zeer geslaagde bijeenkomst  !!!