NEVIB meets EFDA: JAARVERGADERING 2014 IN ROTTERDAM GROOT SUCCES!!

08-12-2014 Geschreven door Vincent van Dijk

Ruim 90% van NEVIB leden aanwezig op grootste fastenershandel bijeenkomst in Nederland – Netwerken met Europese organisatie EFDA- Technische informatie voor NEVIB leden.

Ruim 25 delegates van bijna alle lid-bedrijven van NEVIB waren 8 september 2014 in Rotterdam aanwezig voor onze jaarvergadering en netwerk- bijeenkomst. Samen met de 15 vertegenwoordigers van de verschillende zusterverenigingen in Europa en de overkoepelende organisatie EFDA, konden de leden netwerken en bijleren over de laatste ontwikkelingen in de bedrijfstak. Sprekers van EFDA en industrie-magazine Fasteners & Fixers/BIAFD gingen vooraf aan een gezellige receptie en smaakvol diner in het Rotterdamse Bilderberg Parkhotel. Op 9 september was er de EFDA meeting en lunch voor NEVIB Bestuurders Robert Klaassen en secretaris Vincent van Dijk.
 
NEVIB hield haar statutair voorgeschreven jaarlijkse algemene ledenvergadering op de maandagmiddag 8 september. Voorzitter Robert Klaassen opende de meeting, en secretaris van Dijk presenteerde een overzicht van de activiteiten sinds januari 2013. De focus lag bij de AD-zaken, EU Verordeningen Productaansprakelijkheid respectievelijk Bouwproducten (305, CE-logo), networking, en uitwisseling van technische info.


Op aanbeveling van Kascommissie-leden Robert Hooijkaas (NES) en Arnoud Booij (ASF Fischer) keurde de vergadering de financiële rapportage over 2013 goed, en verleende daarvoor volledige décharge aan het Bestuur. Het budget 2014 werd ook aangenomen. Bij de discussies over het NEVIB werkprogramma 2015 werd duidelijk dat genoemde onderwerpen van belang blijven. Daarnaast willen enkele leden meer participatie van hun collega’s in de NEN normalisatiewerkzaamheden.


M.b.t. het CE-logo werd duidelijk dat er nog altijd veel vragen zijn: is er voor een bepaald product wel of niet een CE-logo vereist. Leden weten intussen wel raad met de te volgen aanvraagprocedures en DoP’s enz., maar of een bepaald product het logo al dan niet moet hebben is voor veel producten nog steeds onduidelijk. Ook de Helpdesk Bouwproducten kan vaak na vele weken nog geen uitsluitsel geven. Bij levering onder private label kan juridisch de aansprakelijkheid weliswaar verlegd worden, maar commercieel is dat geen lange termijn oplossing. En bij recente controles door de Inspectie ILT bij enkele leden bleek dat ook de Inspectie vaak zelf niet goed weet wat juist is. NEVIB zal daarom het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanspreken en in algemene zin vragen om coulance bij de handhaving, nu ook de regelgever zelf de regels niet kent.


M.b.t. anti-dumping zaken werd in aanwezigheid van legal expert Kees van Oosten opnieuw gewaarschuwd voor de risico’s van circumventie, en de noodzaak u ervan te verzekeren dat de producten daadwerkelijk het juiste country of origin label dragen. Van Oosten refereerde dat er forse boetes zijn uitgedeeld en dat het einde nog niet in zicht is. Het betreft landen die meer uitvoeren dan zij waarvoor zij productie capaciteit hebben, regelrechte fraudes met certificates of origin, enz. enz.

   Alexande Kolodzik (EFDA)                  Phil Matten    

   (Secretaris EFDA)                               (Fasteners' & Fixing Magazine en secretaris BIAFD)

 

Na NEVIB was het de beurt aan de nieuwe EFDA secretaris Alexander Kolodzik. Hij presenteerde het vernieuwde EFDA: met nu zes leden zal EFDA meer slagkracht en sterkere lobby kunnen verrichten op het gebied van anti-dumping, productveiligheid, enz. Industry expert Phil Matten van Fastener & Fixing magazine en secretaris engelse zusterorganisatie BIAFD gaf een overview van “topical issues”:  hij verwacht dat de Expiry Review zal leiden tot verlenging met nog eens 5 jaar. Ter vergadering kon NEVIB trots melden dat er een oplossing is voor voorziening van technische informatie aan de leden.
 
Op dinsdag 9 september was er de EFDA meeting en lunch. Robert Klaassen en Vincent van Dijk waren daarbij aanwezig namens de NEVIB. De meeting besprak de gezamenlijke Europese lobby strategie m.b.t. de anti-dumping en circumventie zaken. Ook het vele lobbyen bij de leden van het Europees Parlement m.b.t. de oorsprongsaanduiding in het productveiligheid-voorstel werd geëvalueerd. Met de recente nieuwe leden en een groter budget krijgt EFDA meer slagkracht, en daarmee een beter resultaat voor onze bedrijfstak. Als President werd Volker Lederer herkozen.